Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Energetisch

Kinderen
Een energetisch kindercoach kijkt en voelt áchter het probleem van het kind. Op passende wijze wordt er aansluiting gezocht bij de kinderlijke belevingswereld. Daarnaast heb ik als coach oog voor de ziel van het kind, met gedegen kennis van het energetisch systeem. Zo wordt er een koppeling gemaakt tussen het gedrag en de werking van de
verschillende chakra’s. Door het energetisch systeem weer in balans te brengen, wordt de worsteling van het kind draaglijker of verdwijnt zelfs. Het resultaat? De houding en gedrag van het kind verandert en hij of zij komt de worsteling weer te boven. Dat heeft weer z’n invloed op het gezin en het schoolleven.

Volwassenen
Met coachen schep je de voorwaarden waardoor het beste uit de gecoachte naar boven komt en deze in staat is een eigen koers te bepalen. De rol van de coach is die van helper: helpen vrijmaken van kwaliteiten, helpen van vinden van passende oplossingen, helpen versterken van nieuw gedrag, enz. Met andere woorden: Je helpt de gecoachte zichzelf te helpen.
Energetisch coachen is meerdimensionaal. Naast het coachen gebruik je ook de kennis van het energetisch systeem. Je leert verbanden te leggen tussen gedrag en de psyche en dit systeem, wat bestaat uit de aura, de chakra’s en de meridianen. Bijvoorbeeld: Zo zal het ontbreken van zelfvertrouwen vaak te herleiden zijn uit een verstoring van de onderste twee chakra’s. Door die chakra’s te behandelen zal de persoon veel eerder in staat zijn om het zelfvertrouwen te hervinden. Zo zal iemand die erg gespannen is automatisch de aura meer naar binnen trekken. Door naast het coachen ook aanvullend een aura behandeling te geven voelt de cliënt zich meteen beter in zijn vel, raakt ontspannen en krijgt meer energie.
Energetisch coachen houdt ook in om cliënten uit te nodigen meer in hun gevoelswereld te stappen. Daardoor zal een cliënt inzicht krijgen over zichzelf en is beter in staat om stappen te nemen en keuzes te maken. Je brengt ze terug naar hun bronkwaliteit en geeft ze extra energie. Energetisch coachen is meerdimensionaal en daarom zeer geschikt voor cliënten die zich persoonlijk willen ontwikkelen of cliënten die worstelen met levensvragen, spirituele vragen, problemen als gevolg van de hectiek van het
dagelijks leven, met werkgerelateerde problemen, privé problemen, enz.

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer