Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Leerstijlen

Verschillende leerstijlen
Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen.
Kijken we naar onze hersenen, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft. Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Eigenlijk kan je spreken van verschillende leerstijlen, een linksgeoriënteerde leerstijl en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.


Linksgeoriënteerde leerstijl

Leert stap voor stap | werkt vanuit onderdelen naar het geheel | is een analytische denker | leert klanken makkelijk | kan woorden spellend uitspreken

Linksgeoriënteerde leerstijl

Rechtsgeoriënteerde leerstijl
Leert vanuit het overzicht | werkt vanuit het grote beeld | leert het best door verbanden te zien | leert hele woorden makkelijk | moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen | is goed in synthese, verbanden leggen

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Bij de linksgeoriënteerde leerstijl leert men stapje voor stapje naar de oplossing. Bij de rechtsgeoriënteerde leerstijl gaat men direct een poging doen om tot de oplossing te komen en kijkt dan of men het goed heeft gedaan.

Waar gaat het mis?
Ons huidige onderwijssysteem is gebaseerd op een linksgeoriënteerde leerstijl en reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze categorie kinderen een voorkeur heeft om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan. Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier krijgt aangeboden kunnen ze het wel.
Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden en op deze wijze een woordbeeld laten creëren. De rechtsgeoriënteerde denker haakt halverwege af bij deze uitleg. Hij wil direct naar het woordbeeld.

Voorkeur
Zo’n 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft zo’n 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem. Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft. Gelukkig is het overgrote deel van deze groep in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet.

Zo’n 15% van deze groep – dit is zo’n 5 tot 10% van de totale populatie – ontmoet leerproblemen. Je herkent ze zo in de klas. Het zijn vaak hele slimme ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen, maar in de praktijk worden ze als probleemgevallen gezien en krijgen ze etiketten als dyslexie, ADD en ADHD opgeplakt. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer