Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Groepsindeling

Leidster-Kind ratio
Het aantal leidsters dat op de verticale groep aanwezig moet zijn is vastgelegd in de Convenant  Kwaliteit Kinderopvang en hangt samen met het aantal kinderen per leeftijdsgroep.
Een hoger aantal jonge kinderen, vereist meer leidsters op de groep.

Twee regels zijn altijd van toepassing:20130621_17946

  • Een groep mag nooit uit meer dan 16 kinderen bestaan.
  • Een groep mag nooit meer dan acht 0-jarigen opvangen.

De groep op Tomtiedom
Vanuit de Convenant Kwaliteit Kinderopvang mag een groep uit maximaal 16 kinderen bestaan die door drie pedagogische medewerkers wordt begeleid. Op Tomtiedom kijken we naar de groepssamenstelling en passen hier het aantal pedagogische medewerkers op aan. Als de groep om meer individuele aandacht vraagt dan zetten wij extra pedagogische medewerkers in. Door de ruime inzet aan personeel kan veel individuele aandacht gegeven worden aan de allerkleinste. Terwijl andere medewerkers ruim de tijd kunnen nemen om ieder kind te begeleiden in het proces van de verticale groep.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer