Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Informatie

Tomtiedom heeft een locatie in Leiden en een in Oegstgeest waar we kinderopvang verzorgen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In Oegstgeest bieden we ook buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar aan (link).

Tomtiedom heeft twee ruime locaties waar we per dag ruimte hebben voor 14-16 kinderen. Als alle kinderen aanwezig zijn worden zij begeleid door minimaal drie pedagogisch medewerkers en pedagogisch medewerker in opleiding. De groepsgrootte is afhankelijk van de verschillende leeftijden, wij plannen medewerkers ruim in. De kind –medewerker ratio wordt ook aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Omdat baby’s meer verzorging nodig hebben, zetten we meer medewerkers in als de groepssamenstelling daar om vraagt.

Ook het verticale karakter van de groep maakt het belangrijk dat er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Een verticale groep is door het verschil in leeftijden erg divers. Voor de medewerkers houdt dit in dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat de verschillende kinderen verschillende behoeften hebben, horende bij hun leeftijd. Naast de verzorging van de kinderen staat het spelend leren gedurende de dag centraal. De verschillende leeftijden vragen om verschillende activiteiten.

Een verticale groep kan bijvoorbeeld de volgende leeftijden bevatten:

  • 1 baby van 12 weken oud
  • 1 baby van 6 maanden oud
  • 1 baby van 10 maanden oud
  • 4 dreumesen van 12, 13, 14 en 18 maanden oud
  • 4 jonge peuters van 2 jaar
  • 4 oudere peuters van 4 jaar

Tomtiedom heeft een grote speelruimte waar voor ieder kind voldoende aanbod en ruimte is om te spelen en zich te ontwikkelen. De kinderen krijgen in hun spel met elkaar de kans om van elkaar te leren, maar ook het naast elkaar spelen in de ruimte heeft zijn leermomenten. Een peuter leert voorzichtig te zijn en op te letten als het om de kleinere kinderen gaat. Terwijl een baby/dreumes wordt uitgedaagd door hetgeen hij om zich heen ziet. Alle kinderen worden betrokken bij de activiteiten.

Ouders zijn de gehele dag welkom om een kijkje te nemen of een gedeelte van de dag mee te maken.

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer