Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Persoonlijke aandacht

In het Convenant Kwaliteit Kinderopvang is het aantal pedagogisch medewerkers dat op de groep aanwezig moet zijn vastgelegd. Volgens deze regels geldt voor PB33 dat er één pedagogische medewerker op 10 kinderen aanwezig moet zijn.

PB33 heeft één basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid wordt gecreëerd aandacht te geven aan zowel het individuele kind als het kind in de groep. Om dit te realiseren wordt de groep begeleid door twee pedagogische medewerkers met een relevant diploma en eventueel een stagiaire. Bij een groep van 14 kinderen zal worden gewerkt met drie begeleiders.

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer