Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Persoonlijke aandacht

In de Wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang is het aantal pedagogisch medewerkers dat op de groep aanwezig moet zijn vastgelegd. Volgens deze regels geldt voor PB33 dat er één pedagogisch medewerker op 11 kinderen aanwezig moet zijn.

PB33 heeft één basisgroep met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid wordt gecreëerd aandacht te geven aan zowel het individuele kind als het kind in de groep. Om dit te realiseren wordt de groep begeleid door twee pedagogisch medewerkers met een relevant diploma en eventueel een stagiaire.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer