Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Disclaimer

Algemeen
Tomtiedom Holding B.V. (Kamer van Koophandel 56874863), hierna te noemen Tomtiedom, verleent u hierbij toegang tot tomtiedom.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Tomtiedom en derden zijn aangeleverd. Tomtiedom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op tomtiedom.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op tomtiedom.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tomtiedom.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tomtiedom. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tomtiedom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van tomtiedom.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer