Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching

Pedagogisch Educatieve Beeldcoach (PEB)
Pedagogisch medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit in de kinderopvang van uw kind(eren). Zij zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daarnaast hebben onze pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden. Daarom is het van belang dat wij regelmatig ons eigen handelen onder de loep nemen. Dit doen we met behulp van beeldcoaching (PEB).

Wat is PEB?
Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB) is een eenvoudig, effectief en wetenschappelijk getoetste methodiek die communicatie en interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. Door middel van “beeld voor beeld analyse” worden handelingen van pedagogisch medewerkers zichtbaar met behulp van videobeelden van de eigen werksituatie.

Beeldcoaching zoekt altijd naar mogelijkheden en is daardoor oplossend en handelingsgericht. Het versterkt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de pedagogisch medewerker omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat nog kan worden verbeterd. De methodiek zorgt voor een positieve leerhouding en daardoor een snel effect in de praktijk. PEB helpt pedagogisch medewerkers op inspirerende en respectvolle wijze, individueel of in teamverband, inzicht te krijgen hoe het kind contact maakt en communiceert.

De pedagogische medewerker staat centraal. PEB geeft onze medewerkers inzicht in hun handelen en communicatie ten aanzien van de kinderen. Dit inzicht heeft een direct en positief effect op de pedagogisch kwaliteit van Tomtiedom.

Hoe werkt het?
PEB werkt met video-opnames van de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Deze opnames worden nabesproken met de pedagogisch medewerker en de Beeldcoach. Door vanuit een positieve invalshoek de eigen werkpraktijk te evalueren wordt de juiste wisselwerking tussen pedagogisch medewerker en kind versterkt.

De belangrijkste voordelen van PEB
De pedagogisch medewerker herkent initiatieven van kinderen beter en stimuleert en beloont deze. Er ontstaat nog meer respect voor het kind. De pedagogisch medewerker legt de eigen handelingen in simpele bewoordingen uit. Kinderen vinden het hierdoor makkelijker om te volgen en voelen zich veiliger en rustiger. Alledaagse bezigheden worden omgevormd tot leermomenten voor de hele groep. Drukke momenten worden speels en ontspannen. PEB zorgt voor continue verbetering van onze pedagogische kwaliteit.

PEB en Tomtiedom
Bij alle locaties van Tomtiedom en dus ook bij de locatie waar uw kind is geplaatst worden video-opnames gemaakt. Zij zijn enkel bedoeld ter verduidelijking van onze pedagogische kwaliteit en alleen voor intern gebruik ten behoeve van deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers. De opnames worden na een jaar gewist. De pedagogisch medewerkers ervaren deze ondersteuning in hun werk als heel plezierig, het zorgt voor zelfvertrouwen en geeft hen motivatie.

Geregistreerd
Onze Beeldcoach (Nadine Wierenga) staat professioneel geregistreerd en erkend als Pedagogisch Educatieve Beeldcoach. De registratie wordt behouden door het verplicht bijwonen van zogenaamde ‘kwaliteitskringen’, (deze zijn twee keer per jaar), supervisie en ontmoetingsdagen.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Nadine Wierenga, telefoon 071 – 889 02 87 U kunt uw vragen ook mailen naar info@tomtiedom.nl

 

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer