Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Een middag op PB33

Wennen
Uw kind wordt vier jaar en staat voor een grote verandering in zijn of haar leven. De stap die ze maken kan voor veel onrust zorgen, de overgang naar de basisschool kan veel energie vragen van het kind. Wij willen de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarin ze tot rust kunnen komen. De wenperiode is hierbij van groot belang. Aanvankelijk starten we met twee wenmiddagen. Het kind wordt naar PB33 gebracht door de ouders en zal bijtijds weer gehaald worden, in overleg met de ouders wordt er een tijd afgesproken.
Het verschilt van kind tot kind hoe de wenperiode verloopt. Voor het ene kind zullen die twee dagen genoeg zijn terwijl een ander kind nog een dag nodig heeft. Samen met de ouders kijken wij naar wat het beste is voor uw kind.

Een middag op PB33
Tussen 14.30 en 15.30 worden de kinderen van school gehaald en gaan ze naar PB33. Een vriendje of vriendinnetje meenemen mag, mits de groepsgrootte dit toelaat. De middag wordt gezamenlijk gestart met wat drinken en een (verantwoord) tussendoortje. De kinderen en pedagogisch medewerkers komen bij elkaar in de zithoek. Daar krijgt iedereen de gelegenheid om te vertellen hoe hun schooldag is geweest, wat ze hebben meegemaakt en hebben geleerd. Ook wordt nu besproken wat ze die middag gaan doen.
Een pedagogisch medewerker bedenkt per dag een activiteiten programma,  maar de kinderen krijgen ook de ruimte om zelf te bedenken wat ze willen doen (kindoverleg). In overleg wordt besloten wat een handige planning is aangezien sommige kinderen nog huiswerk moeten maken en anderen naar een sportclub gaan.
Eens in de maand wordt een kindervergadering gehouden. Hierin wordt besproken hoe het gaat op de BSO en de ideeën die de kinderen hebben bijvoorbeeld omtrent inrichting en activiteiten.

Vakantie op PB33
Vooraf aan de vakantie wordt een programma in elkaar gezet, waarbij voldoende aandacht is voor de verschillen tussen de aanwezige kinderen. Het programma wordt ruim van te voren aan de ouders gemaild zodat overleg nog mogelijk is. Een gedeelte van de activiteiten wordt met de gehele groep ondernomen, terwijl een ander deel facultatief is of onder vrij spel valt. Ook hier geldt dat de kinderen de mogelijkheid krijgen met eigen ideeën te komen die met ondersteuning van de leiding kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd.
Zowel in de vakantie als tijdens schoolweken ondernemen wij activiteiten buiten de locatie.  Denk  hierbij aan uitjes naar het strand, bos, musea en theater.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer