Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf gaat en als u werkt, een opleiding of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringcursus. Dit geldt ook voor uw partner. U kunt alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt. Daarbij moet u uitgaan van de ouder die de minste aantal uren per jaar werkt.

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer