Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Het Team

 

We werken met een zeer gemotiveerd team van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden die hart hebben voor kinderen. Een lerend team dat open staat voor nieuwe invalshoeken, ervaringen en ontdekkingen en die zich wil blijven ontwikkelen. 
De pedagogisch medewerkers hebben een open houding die vertrouwen uitstraalt, gericht op het kunnen van het kind en het creëren van een omgeving waarin een kind zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt.

Om de kwaliteit van ons kinderdagverblijf hoog te houden, investeren wij in trainingen voor onszelf en onze pedagogische medewerkers. Twee keer per jaar vindt er een studiedag plaats. Op deze dagen worden wij uitgedaagd, onder begeleiding van deskundigen, om naar onszelf te kijken, naar het team en de samenwerking die wij hebben als één Tomtiedom

 

 

 


Al onze pedagogisch medewerkers zijn/ worden geschoold op het gebied van kinderopvang, EHBO en ze hebben allemaal een aanvullende scholing gevolgd om te werken met baby’s (nul-jarigen).

Daarnaast biedt Tomtiedom de pedagogische medewerkers de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen, door middel van het volgen van opleidingen, cursussen en workshops.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer