Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Onze visie

De eerste levensjaren van een kind kenmerken zich door de grote ontwikkeling die hij doormaakt. Zowel op lichamelijk, sociaal-emotioneel als op Schminkcognitief vlak. In de vier jaar dat uw kind bij ons kinderdagverblijf komt, ontwikkelt hij zich van een rustige baby tot een kletsende, vrolijke kleuter.

Ons pedagogisch doel is: in een veilige en vertrouwde omgeving een kind begeleiden, stimuleren en ondersteunen in zijn ontwikkeling op lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief vlak.

De ontwikkeling van kinderen in deze leeftijdsfase verschilt enorm per kind. Sommige kinderen leren al met 11 maanden lopen, anderen pas een half jaar later. We hebben respect voor dit eigen tempo van het kind en de eigen manier van opgroeien. Ieder kind is een individu met een eigen karakter. We doen ons best de “handleiding” van uw kind ons eigen te maken. Natuurlijk bespreken we graag met u hoe u het thuis aanpakt.

De belevingswereld van een kind wordt steeds groter door de interactie met de omgeving en zijn eigen lichamelijke ontwikkeling. Hij zal willen ontdekken en uitproberen. Wij nodigen kinderen hiertoe uit, en helpen als het even moeilijk wordt. We willen dat een kind zich bij ons prettig en veilig voelt om van daaruit te worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. De begeleiding die we daarbij bieden, sluit aan op de grenzen van zijn kunnen.

Door de opvang in een groep neemt een kind automatisch deel aan de sociale processen. Hij leert zijn eigen rol en plaats binnen die groep kennen. Omdat kinderen van 0 tot 4 jaar samen in de groep zitten, hebben ze de mogelijkheid  om verschillende interacties te ervaren. Omgaan met een baby is tenslotte anders dan spelen met een leeftijdgenootje.

Tomtiedom wil een kind ondersteunen door hem op verschillende gebieden van zijn ontwikkeling aan te spreken op zijn mogelijkheden. Onze medewerkers zien dit als hun belangrijkste taak, elke dag weer.

Met het creëren van een kindvriendelijke omgeving willen we de voorwaarden scheppen om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat een kind leert eigen keuzes te maken, zijn mening kan uiten en zelfvertrouwen heeft. We bieden positieve aandacht en bieden waar nodig een helpende hand. We hebben aandacht voor uw kind als individu en als deelnemer binnen de groep. Door observatie en evaluatie kan de omgeving worden aangepast om een kind de juiste omgeving te bieden waarin hij zich prettig voelt.

We hebben oog voor ieder kind, en op die manier kunnen we de tijd die hij bij ons is, zo organiseren dat zijn ontwikkeling optimaal ondersteund wordt.

U kunt bij ons het pedagogisch beleidsplan opvragen.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer