Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Verticale groep

Leidster-Kind ratio
Het aantal leidsters dat op de verticale groep aanwezig moet zijn is vastgelegd in de Convenant  Kwaliteit Kinderopvang en hangt samen met het aantal kinderen per leeftijdsgroep.
Een hoger aantal jonge kinderen, vereist meer leidsters op de groep.

Twee regels zijn altijd van toepassing:

 • Een groep mag nooit uit meer dan 16 kinderen bestaan.
 • Een groep mag nooit meer dan acht 0-jarigen opvangen.

De groep op Tomtiedom
Vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang mag een groep uit maximaal 16 kinderen bestaan die in dat geval door vier pedagogisch medewerkers worden begeleid. Wij nemen ruim de tijd om ieder kind te begeleiden in het proces van de verticale groep en hebben tegelijkertijd ook alle aandacht voor de allerkleinsten. Op Tomtiedom kijken wij naar het kind en de groepssamenstelling hierop passen wij het aantal pedagogisch medewerkers aan. Als de groep om meer individuele aandacht vraagt dan kijken wij naar de mogelijkheden om extra pedagogisch medewerkers in te zetten.

Door het kleinschalige karakter van kinderdagverblijf Tomtiedom worden de kinderen in één of twee groepen per vestiging opgevangen. Hierdoor kennen we alle gezinnen goed, en dat is prettig voor de kinderen en de medewerkers. De kinderen zitten in een groep met 14 tot 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tomtiedom kiest bewust voor deze manier van werken om de volgende redenen:20130621_17946

 • Een kind kan tot de vierde verjaardag in dezelfde ruimtes bij dezelfde medewerkers blijven.
 • Doordat er veel minder baby’s aanwezig zijn dan in een traditionele babygroep, hebben we veel tijd en aandacht voor de jongsten.
 • De medewerkers kunnen de kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeften.
 • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen.
 • Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
 • Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.
 • Verschillen in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op. Een kind dat wat later loopt, kan zijn eigen plek hebben binnen de gehele groep zonder daar buiten te vallen.
 • Ouders hebben meerdere jaren met dezelfde leidsters te maken waardoor een vertrouwensrelatie ontstaat. Ouders leren van elkaar en zien in dat problemen leeftijdsgebonden kunnen zijn.
 • Door de gezamenlijke activiteiten (link) tijdens het jaar, leren de ouders elkaar ook kennen.

Bij Tomtiedom letten wij extra op de kinderen die bijna vier worden en naar school gaan. Zij krijgen bijvoorbeeld werkbladen en kleine opdrachten om ze uit te dagen een stapje verder te gaan. Tijdens het dagprogramma wordt de groep kinderen opgesplitst in verschillende kleinere groepjes. Deze groepjes hebben hun eigen activiteit. Deze activiteit kan op de verschillende vlakken van de ontwikkeling worden toegespitst, zodat er voldoende zicht is op de voortgang van een kind.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer