Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Kernvisie methode

Kinderen hebben van nature een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

Eigenlijk kan je spreken van verschillende denkstijlen, een linksgeoriënteerde denkstijl en een rechtsgeoriënteerde denkstijl.

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

Met de Kernvisie methode werken aan een oplossing

De Kernvisie methode leert kinderen (en volwassenen) diverse technieken aan om informatie zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om een kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. Het resultaat hiervan is dat het weer plezier krijgt in leren en sociaal-emotionele problemen verdwijnen, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Veel kinderen met leerproblemen ontwikkelen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek. Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan word je daar doodongelukkig van.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingsessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als add en adhd kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.

Leerstijlen

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van deze systemen.

De kinderen waar we hier over spreken hebben een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden (ook wel beelddenken genoemd) én met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze kinderen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Kijken we naar onze hersenen, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft. Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Linksgeoriënteerde leerstijl

Leert stap voor stap | werkt vanuit onderdelen naar het geheel | is een analytische denker | leert klanken makkelijk | kan woorden spellend uitspreken

Linksgeoriënteerde leerstijl

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Leert vanuit het overzicht | werkt vanuit het grote beeld | leert het best door verbanden te zien | leert hele woorden makkelijk | moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen | is goed in synthese, verbanden leggen

Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Bij de linksgeoriënteerde leerstijl leert men stapje voor stapje naar de oplossing. Bij de rechtsgeoriënteerde leerstijl gaat men direct een poging doen om tot de oplossing te komen en kijkt dan of men het goed heeft gedaan.

Waar gaat het mis?

Ons huidige onderwijssysteem is gebaseerd op een linksgeoriënteerde leerstijl en reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze categorie kinderen een voorkeur heeft om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan. Ze moeten steeds een klein omweggetje maken om het voor zichzelf begrijpelijk te maken en in dat omweggetje kunnen zij fouten maken. Die omweggetjes leiden niet tot het gewenste automatiseren. Rechtsgeoriënteerde kinderen ervaren dat ze niet mee kunnen komen met de rest van de klas wat al snel kan leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld, belemmerende overtuigingen, met buikpijn naar school. Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier krijgt aangeboden kan hij of zij het wel.

Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden en op deze wijze een woordbeeld laten creëren. De rechtsgeoriënteerde denker haakt halverwege af bij deze uitleg. Hij wil direct naar het woordbeeld.

De Kernvisie methode stelt het kind in staat om het woordbeeld direct in het lange termijngeheugen te plaatsen en blijvend te reproduceren. Het einddoel, het woordbeeld, is bereikt omdat dit aansluit op zijn leerstijl.

Voorkeur

Zo’n 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft zo’n 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem. Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft. Gelukkig is het overgrote deel van deze groep in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet.

Zo’n 15% van deze groep – dit is zo’n 5 tot 10% van de totale populatie – ontmoet leerproblemen met sociaal-emotionele gevolgen. Je herkent ze zo in de klas. Het zijn vaak hele slimme ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen, maar in de praktijk worden ze als probleemgevallen gezien en krijgen ze etiketten als dyslexieADD en ADHD opgeplakt. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit.

Probleem of uitdaging?

50 jaar geleden waren linkshandigen de probleemgevallen. Dit was een afwijking. Men bond deze kinderen de linkerhand op de rug om hen te stimuleren de rechterhand te gaan gebruiken. Tegenwoordig is het links zijn geaccepteerd en maakt men aanpassingen in het aanbod voor linkshandigen.

Nu staan wij voor de uitdaging om de rechtsgeoriënteerde leerlingen op hun manier te laten leren.

Dit betekent dat het linksgeoriënteerde onderwijs de leerstof zodanig moet gaan aanbieden, dat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl deze eenvoudig kunnen verwerken. Om dit te realiseren is de Kernvisie methode ontwikkeld. De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders krijgen. Geen trucje maar een andere methode.

Het kind ontdekt dat het wel goed kan leren en de bijkomende sociaal-emotionele problemen verdwijnen. Het krijgt er weer zin in!

(Bron: Kernvisie methode.nl)

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer