Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Privacy Policy

Kinderopvang Tomtiedom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy u en uw kind te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang Tomtiedom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verwerken van persoonsgegevens binnen de kinderopvang valt onder het vrijstellingsbesluit. Dat betekent dat gegevens niet gemeld hoeven te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers die wij verzamelen via de website van kinderopvang Tomtiedom.

Privacy Policy kinderopvang Tomtiedom

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer