Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook Tomtiedom heeft een oudercommissie.
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang. De oudercommissie heeft als taak de belangen van de kinderen en ouders van Tomtiedom te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben ze een adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit.

Elke locatie van Tomtiedom heeft een oudercommissie bestaande uit drie ouders. Zij komen verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en eventuele zaken te bespreken met de directie. Heb je als ouder ideeën of vragen die niet direct met Randy Schneider of Eva Holthuis besproken kunnen worden, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Via de mail kan er contact worden opgenomen met de leden van de oudercommissie, zij proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

Kinderdagverblijf locatie Rhijn: oudercommissietomtiedom@gmail.com 
Kinderdagverblijf locatie Haave: octomtiedomhaave@outlook.com
Buitenschoolseopvang PB33:

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer