Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Plaatsingsprocedure

Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldingsformulier krijgt u van ons een mail ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst. Zodra wij u een plaats kunnen aanbieden zal hierover contact met u worden opgenomen, telefonisch of via de mail. Wij proberen in ons aanbod zoveel mogelijk rekening te houden met de door u gewenste dagen. Het kan zijn dat de aangeboden dagen niet de dagen zijn die uw voorkeur hebben. Een plaatsingsaanbod mag altijd worden afgewezen met behoud van de plaats op de wachtlijst.

Gaat u akkoord met ons aanbod dan ontvangt u van ons een offerte. Deze geeft na ondertekening recht op de aangeboden dagen.

Voor de start van de opvang vindt een intake plaats. De ouders ontvangen dan verdere informatie en het definitieve contract. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt voor de wendagen. De plaatsing gaat in op het moment dat het contract door zowel de ouder als door de directie van Tomtiedom is getekend.

De wendagen zijn opgebouwd uit drie korte dagen, zodat uw kind rustig vertrouwd kan raken met ons en de rest van Tomtiedom. Tomtiedom geeft voorrang aan broertjes of zusjes van kinderen die al bij Tomtiedom worden opgevangen.

Het contract is een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de te bieden kinderopvang. In het contract worden onder andere afspraken gemaakt over de betalingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de huisregels, de duur van de opvang en de opzegtermijn. Voor zowel Tomtiedom als voor de ouders betekent dit dat er een aantal verplichtingen uit voortvloeit, worden deze niet nagekomen dan kan het contract per direct worden ontbonden.

 

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2023 - disclaimer