Kinderopvang Tomtiedom

kinderopvang

Huisregels

 

Algemeen
 • Belangrijke persoonlijke mededelingen kunnen met de pedagogisch medewerkers worden besproken.
 • In dringende gevallen mag het mobiele nummer worden gebruikt van Randy en Eva.
 • Informatie over kinderen en ouders wordt niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de betreffende persoon.
 • Kinderen worden (met voorkeur) geplaatst voor tenminste 2 dagen. Dit met het oog op kunnen wennen en zich prettig voelen op het kinderdagverblijf.
 • Per dag zijn de kinderen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit geldt voor de periode dat ze onder toezicht staan van het kinderdagverblijf.
 • In geval van ongelukken wordt de situatie bekeken door de verzekering om te bepalen wie aansprakelijk is.
 • Het kinderdagverblijf stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van kleding of waardevolle spullen.
 • Om de rust te kunnen waarborgen op het kinderdagverblijf wordt geluidsoverlast overdag tot een minimum beperkt. Luidruchtige werkzaamheden worden ingepast in het dagschema van de kinderen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf.
 • Roken in het gebouw en in de buurt van de kinderen is niet toegestaan.
 • In december van elk jaar ontvangen de ouders een email met daarin de bijzondere dagen. Hierin staat wanneer Tomtiedom dicht zal zijn, deze vakantie- en studiedagen zijn ook te vinden op de site.
 • Één keer per jaar worden er 15-minuten gesprekken gehouden. Vooraf wordt er een intekenlijst opgehangen. Mocht er geen geschikte tijd bij staan dan is er altijd een mogelijkheid om een ander moment te plannen.
 • Wij ontvangen graag een digitale kopie van het contract via info@tomtiedom.nl
Entree
 • Om binnen te komen, dient er gebruik te maken van de deurbel, een medewerker zal de deur openen. Mocht u zelf in de deuropening staan of de deur voor iemand open doen, let dan op wie u binnenlaat.
 • Zorg dat de tussendeur altijd gesloten is.
 • In de hal hangt een mededelingen bord. Houd het bord in de gaten!
 • Maxi-cosi’s en kinderwagens worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plek.
 • Jassen van de grotere kinderen hangen laag, zodat zij die zelf kunnen pakken.
 • Vieze schoenen worden in de gang uitgetrokken en in de schoenenbak gelegd.
 • Let op dat de buitendeur goed in het slot valt.
Halen en brengen
 • Tomtiedom is geopend van 7.30 tot 18.30.
 • Kinderen kunnen worden gebracht tot 9.15u. Liever niet brengen en halen tussen 09.30 en 16.00 i.v.m. het dagprogramma. Mocht het door omstandigheden niet lukken, geef dit dan even telefonisch door.
 • Kort parkeren voor halen en brengen kan op de kiss en ride strook voor locatie Haave en op de eigen parkeerplaatsen op het terrein van locatie Rhijn. Let op de blauwe zone, gebruik de parkeerschijf.
 • Tijdens het brengen van uw kind wordt u geacht mee te lopen in de kamer, een medewerker zal samen met uw kind bij het raam gaan zwaaien.
 • Bij verhindering van het kind door bijvoorbeeld ziekte wordt er voor 8.30 uur dezelfde morgen afgezegd.
 • Indien een ander dan de ouder het kind zal ophalen, dient dit te zijn doorgegeven aan de medewerkers. De medewerkers dienen bekend te zijn met degene die het kind komt halen (neem eventueel een foto mee). Een kind wordt zonder bericht niet aan vreemden meegegeven, er zal altijd (ook bij twijfel) contact met de ouders worden op genomen.
 • Ouders zijn vrij langs te komen op het kinderdagverblijf wanneer zij willen. Van hen wordt echter wel verwacht dat dit in overeenstemming gebeurt met het dagprogramma en de houding van hun kind tijdens zijn verblijf bij Tomtiedom.
Dagen ruilen en/ of extra brengen
 •  Indien verandering van tevoren bekend is, kan er gekeken worden naar opvang op een ander tijdstip.
 • Een dag ruilen of een extra dag kan na overleg. Dit wordt via de mail aangevraagd  (info@tomtiedom.nl).
 • Indien een verandering van tevoren bekend is, kan er gekeken worden naar opvang op een ander tijdstip.
 • Ruilen van een dag kan binnen een tijdsbestek van twee weken.
 • Kinderen mogen, indien er plaats is, extra komen. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, te weten groepsgrootte, leeftijdsopbouw van de kinderen in de groep en de personeelsbezetting.
 • Opvang-dagen die niet gebruikt worden door vakantie of ziekte kan geen aanspraak op worden gemaakt. We proberen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen door incidenteel extra dagen niet in rekening te brengen.
 • Achteraf compenseren is niet mogelijk.
 • Nationale feestdagen en studiedagen zijn evenredig over het jaar verdeeld en kunnen niet worden geruild.
 • Na afmelding van een kind voor een bepaalde dag is dit bindend. Mocht achteraf toch gebruik willen worden gemaakt van de eigenlijke opvang-dag, dan wordt dit minimaal een week van te voren doorgegeven. Mocht dit diezelfde ochtend gebeuren dan kunnen wij niet garanderen dat de betreffende plaats nog vrij is.
 • Naar rato van de contracturen kunt u kosteloos een dag extra opnemen, meerdere extra dagen worden in rekening gebracht.
 Start en/of beëindiging contract
 • Inschrijven geschiedt via de site.
 • Op basis van de daar vermelde gegevens wordt een offerte opgemaakt en via de mail verstuurd. De offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken.
 • De offerte kan tot 3 maanden van te voren kosteloos worden opgezegd. Hierna kan de offerte door u worden ontbonden, kosten hiervoor bedragen € 75,-
 • Minder dan een maand worden de regels betreffende het contract gehanteerd en heeft u een opzegtermijn van 1 maand.
 • Na ontvangst van een ondertekende offerte is een kindplaats beschikbaar vanaf de vermelde datum.
 • Een maand voor de startdatum wordt contact opgenomen met de ouders voor het plannen van een intake gesprek.
 • Het contract heeft een maand opzegtermijn.
 • Opzeggen gebeurt schriftelijk of via de mail.
 • Het contract heeft een looptijd van onbepaalde tijd en wordt beëindigd op de dag dat het kind 4 jaar wordt.
 • Een eventuele andere stop datum wordt in overleg aangepast.
 • Het is niet mogelijk om de overeenkomst tijdelijk stop te zetten. De periode tussen de laatste dag van het contract en de eerste dag van het nieuwe contract moet minimaal 2 maanden bedragen. Indien dit niet het geval is zal een maand kinderopvang in rekening worden gebracht.
 • In bijzondere gevallen kan samen worden gekeken naar een oplossing.
 • Indien een contract aanpassing wordt doorgevoerd dan vormt de aanvulling een onlosmakelijk geheel met het eerdere contract.
Kamer
 • We maken gebruik van een overdrachtsmap. In deze map worden de bijzonderheden en eet/slaaptijden van de kinderen opgeschreven.
 • De ouders en medewerkers doen de deuren open naar de verschillende ruimtes.
 • Speelgoed wordt opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. Bakken staan in de kast.
 • Als kinderen speelgoed uit de grote kast willen hebben vragen ze dit aan een van de pedagogische werkers. De lage kasten zijn voor de kinderen, hier mogen ze zelf spullen uit pakken.
 • Binnen wordt niet gerend of gegild.
 • Kinderen wordt geattendeerd op de aanwezigheid van (lage) ramen.
Inhoud mandje van een kind
 • Speen en knuffels/doekjes
 • Slaapzak of pyama
 • Een setje extra kleding. Denk aan de verschillende seizoenen en de maten van de kleding.
 • Het liefst alle eigen spullen labelen.
Aankleedtafel
 • De mandjes van de kinderen vind u op de plank bij de commode.
 • Luiers worden verzorgd door Tomtiedom.
 • Kinderen gaan met een schone luier naar huis, graag ook een schone luier bij binnenkomst.
 • U mag uw kind altijd verschonen op Tomtiedom.
 • Het aankleedkussen wordt na elke verschoning schoongemaakt.
 • Kinderen worden alleen onder toezicht op de commode gelegd.
 • Schoonmaakmiddel en handen desinfecteer gel zijn aanwezig.
Slaapruimte
 • Kinderen slapen in hun eigen bed met eigen lakens.
 • Lakens worden wekelijks verschoond of indien zichtbaar vervuild.
 • Tijdens verschonen wordt slaapkamer gelucht en na sluitingstijd worden de deuren/ ramen opengezet.
 • Kinderen onder de 1 ½ jaar slapen niet onder een dekbed.
Voeding
 • Baby’s nemen hun eigen flesvoeding mee, voorzien van naam.
 • Tomtiedom verzorgt de dagelijkse voeding en luiers voor de kinderen.
 • Kinderen met aangepaste voeding nemen dit zelf mee naar het kinderdagverblijf.
Hygiëne en gezondheid
 • De grond wordt vrij gehouden van stof en inloopvuil. ’s Morgens, na het fruit eten en voor het dweilen ’s middags wordt geveegd. Daarnaast stofzuigen we dagelijks.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht als een kind ziek wordt gedurende de dag. In overleg met het team wordt besloten de ouders te verzoeken het kind op te halen
 • Bij koorts (38,5° C) wordt de ouders verzocht het kind te halen. Wij zullen hierbij rekening houden met de thuis -en werksituatie.
 • Een kind dient voordat het terug komt op het kinderdagverblijf een dag koortsvrij te zijn.
 • Als er bijzonderheden zijn met een kind wordt dit besproken bij het brengen en genoteerd in de map.
 • Voor het geven van paracetamol wordt iedere keer eerst overlegd met de ouders.
 • Medicatie op recept wordt na uitleg en schriftelijke toestemming van de ouders gegeven.
 • Heeft het kind een besmettelijke ziekte dan mag hij niet naar het kinderdagverblijf. Ouders kunnen in geval van twijfel met hun huisarts en/ of de pedagogisch werkers overleggen.
 • Mededelingen omtrent ziektes zijn terug te vinden op het mededelingen bord. Daarnaast hebben wij een map met kinderziektes op de locatie liggen, mocht een ouder extra informatie willen.
Verjaardag
 • De verjaardag van een kind vieren wij ‘s morgens of ’s middags bij het tafelmoment. Het kind mag dan een traktatie meenemen en wij versieren het lokaal en maken een feestmuts. Ook krijgt het kind van Tomtiedom een cadeautje. Ouders zijn vrij om hierbij aanwezig te zijn, tevens kunt u een fototoestel achter laten.
Medewerkers/ stagiaires
 • Tomtiedom hanteert de regels zoals die staan beschreven in de CAO kinderopvang.
 • Elke dag staat er een BHV-er op de groep.
 • Alle medewerkers zijn in bezit van een erkend diploma.
 • Medewerkers en stagiaires werken volgens het beleid en de protocollen van KDV Tomtiedom.
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de geldende regels en normen op het kinderdagverblijf en kunnen deze duidelijk maken aan ouders en kinderen.
 • Medewerkers hebben een respectvolle en open houding naar ouders, kinderen en elkaar, zodat ruimte ontstaat voor feedback en persoonlijke groei.
 • Medewerkers benaderen elkaar en de ouders volgens de gebruiken van de Nederlandse cultuur.

Kinderopvang Tomtiedom is een onderdeel van Tomtiedom Holding B.V. - Copyright 2018 - disclaimer